Yhteistyössä venäjänkielisen Feniks -yhdistyksen kanssa 

Tapahtumat

Leirit

Nuorisotoiminnan päätavoitteet nuorisoklubissa:
- auttaa murrosiän ongelmien käsittelyssä (suhteet vanhempiin ja ikätovereihin, itsetunnon kehittäminen, päämäärien asettaminen jne.)
- auttaa murrosikäisiä maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen ympäristöön säilyttäen samalla oman identiteetin
- parantaa elämänlaatua
- tarjota tekemistä vapaa-ajalla
- kannustaa nuoria terveisiin elintapoihin

Kokoontumiset järjestetään pääosin Art-Master-teatterin tiloissa Jyväskylässä, osoite Laikuttajantie 2.

Nuorisoklubin toiminan pääsisällöt:
- yhteisiä retkiä, kulttuurimatkoja, tutustumista eri urheilulajeihin
- erilaisia harjoituksia, jotka auttavat nuoria käsittelemään murrosiän ongelmia:
Minä osaan!, Kaikki yhdessä!, Puhu!, Minä itse!, Kuka minä olen?, Vanhemmat ja minä, Minä ja muut, Minä tulevaisuudessa, Kontakti, vuorovaikutus, yhteistyö! (harjoituksissa käsitellään identiteettiongelmia, kykyä toimia suurissa ja pienissä ryhmissä, kehitetään johtamisominaisuuksia, käsitellään suhteita vanhempiin ja ikätovereihin, tuetaan minäkuvan muodostumista ja käsitellään tulevaisuuden pelkoa, kannustetaan nuoria terveisiin elämäntapoihin)
- nuorten leirejä