Sampo – onnen mylly -festivaali-2017 kokosi yhteen 82 osanottajaa ja viisi teatteriryhmää neljästä eri maasta: Itävalta, Suomi, Eesti ja Venäjä.

Festivaalin ohjelma koostui seuraavista tapahtumista: 5 näytelmää; 9 teatteritaiteeseen ja venäjän kieleen liittyvää työpajaa ja harjoitusta, joiden ohjaajina toimi opettajia Pietarista, Vilnasta ja Helsingistä; ”Aivot käyntiin!” -älypeli nuorille; kaksikielisyyttä käsittelevä seminaari lasten vanhemmille; tunnettujen taiteilijoiden töihin liittyvä cosplay; Jyväskylän kiertoajelu ja luontoretki Hiihtomaahan.

Festivaalin aikana osanottajilla oli mahdollisuus solmia uusia kontakteja ja jakaa kokemuksia, oppia uusia tietoja ja taitoja. Festivaalin työkielenä oli venäjä, joten eri maista tulevilla nuorilla oli mahdollisuus monipuoliseen kanssakäymiseen venäjän kielellä ja oman kielitaidon kehittämiseen työpajojen ja harjoitusten aikana.

Festivaalin osanottajat näkivät laadukkaita, eri genrejä edustavia näytelmiä venäjän kielellä. ”Aivot käyntiin!” -älypeli tarjosi kaksikielisille nuorille mahdollisuuden testata venäjän kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan, löytää omat ”heikot kohdat” sekä kiinnittää huomiota siihen, että kielitaitoa on tarpeen ylläpitää muutenkin kuin arkikielen tasolla.

Vanhemmille järjestetty seminaari kaksikielisyyden haasteista sai paljon myönteistä palautetta. Meillä on jo valmiina suunnitelma samaan teemaan liittyvien seminaarien järjestämisestä Jyväskylässä, ja niihin tullaan kutsumaan johtavia kaksikielisyyden asiantuntijoita.

Kokonaisuudessaan festivaali osoitti, että Keski-Suomessa järjestettävät venäjänkieliset kulttuuri-tapahtumat saavat osakseen runsaasti mielenkiintoa. Festivaalin korkeatasoinen toteutus antaa aiheen toivoa, että Art-Masterin järjestämistä venäjänkielisten teattereiden festivaaleista tulee hyvä perinne.